Adamastors första liv

Forum 1993
Översättare:
Original: The first life of Adamastor (1993)
Romaner Sydafrika

Berättaren är Adamastor, enligt myten en grekisk titan som den vredgade Zeus förvandlade till Stormudden, en utlöpare på Kaphalvön. Under sitt första liv som T'kama, hövding för khoikhoierna, grips han av passion för en vit kvinna ombord på ett portugisiskt fartyg, det första europeiska som siktats utanför kusten. Han rövar bort henne och tvingar med henne på en farofylld vandring i landets inre. Trots T'kamas ihärdiga försök fullbordas inte deras förhållande och vid varje misslyckat försök växer hans organ, såsom Pinochios näsa växte vid varje lögn. Till slut knegar han fram med en ofrivillig lasso runt midjan. Stammen undviker honom, hans kvinna gråter vid hans blotta åsyn. Då kommer räddningen i form av en krokodil. En befängd och grovkornig skröna där Brink broderat vidare på ett epos av Portugals nationalskald Luis de Camões (1524-1580).

Barbro Norström Ridaeus