Trädets barn

Bilderboken har tillkommit på initiativ av "Projekt för Namibia" vid universitetet i Bremen, för att göra det möjligt för alla i Namibia att få tillgång till utbildning och skriftlig kultur.

På andra sidan tystnaden

Som liten flicka i ett vintrigt Bremen drömmer Hanna om ett liv på andra sidan tystnaden – en plats där vinden uppstår och palmer vajar i solskenet. Det är i början av nittonhundratalet. Hanna växer upp på barnhem och i olika fosterfamiljer där hårt arbete och övergrepp är en del av vardagen.

Grisars vackra skrik

Året är 1989 då Namibia övergår från sydafrikansk koloni till självständig stat. Tillsammans med sin mor återvänder Patrick till det land där han ett år tidigare bekämpat motståndsrörelsen som värnpliktig soldat i den sydafrikanska armén.