Trädets barn

Hjulet 1990
Översättare:
Original: Chipo and the bird on the hill (1984)
Barn Afrika

Bilderboken har tillkommit på initiativ av "Projekt för Namibia" vid universitetet i Bremen, för att göra det möjligt för alla i Namibia att få tillgång till utbildning och skriftlig kultur. Efter research om namibisk kultur och naturhistoria kontaktade de Asare och bad honom att göra en bilderbok baserad på skapelseberättelsen om Omumborombonga-trädet och de första människorna på savannen, Boskapsfolket. Här fanns redan Eldens folk (som mycket tidigt kunde bearbeta koppar och järn) och Klippornas folk (jägarna).

Titelbladet pryds av en grafisk form, som är konturerna av nuvarande Namibia. Asares akvareller tar in det storslagna landskapet, han är bra på noshörningar, men de första nakna människorna blir romantiska stereotyper.

Britt Isaksson