Årsdagens snö

Original: 《周年之雪》
Poesi Kina

Ett urval av Yang Lians dikter.

"Yang Lian utmärker sig genom sitt sätt att förmedla smärta i ett liv fångat mellan två historiska perioder ... här ställs en ny version av en fråga som är gammal både i världslitteraturen och den kinesiska litteraturen: hur man ska fortsätta att skriva när man måste förlita sig på individuell snarare än påtvingad gemensam inspiration."
Allen Ginsberg

Förlagsinformation