Susanna Hua

Översatta verk – böcker

Zhang Yihe
Kulturrevolutionen pågår och dramatikern Zhang Yihe har blivit dömd till arbetsläger eftersom hon inte kan hålla sina åsikter för sig själv. I lägret...
Yang Lian (《周年之雪》)
Ett urval av Yang Lians dikter. "Yang Lian utmärker sig genom sitt sätt att förmedla smärta i ett liv fångat mellan två historiska perioder ... här st...
Yang Lian (Xushu shi)
Ett diktverk som utgår från poetens eget liv, hans personliga erfarenheter av uppväxten i Kina och av exilen. Allen Ginsberg: "Yang Lian utmärker sig för sitt s...
Yang Lian
Både före och under sin ofrivilliga exil sedan 1989 har Yang Lian varit en av Kinas mest innovativa och inflytelserika poeter. I Koncentriska cirklar, en serie dikter först...