Över floden

Gedins 1994
Översättare:
Original: Crossing the River (1993)
Essäer St. Kitts

Boken innehåller fyra berättelser som skildrar svarta slavars, och slavättlingars, öden. Titelberättelsen beskriver på ett närmast dokumentärt sätt slavhandeln utanför Afrikas västkust. År 1752 går det brittiska skeppet Duke of York från Liverpool till Sierra Leone för att lasta slavar och genom den unge kaptenens loggbok och brev till hustrun får vi följa den makabra handeln med människor och förhållandena ombord. I en annan berättelse ger sig en slavägare iväg till Liberia på 1830-talet för att leta rätt på en av sina frigivna slavar som han sänt iväg som missionär för det amerikanska kolonialsällskapet. Breven från den underdånige före detta slaven ramar in berättelsen. I sitt nya hemland blir den gode Williams betraktad som "vit" och inrättar allt mer sitt liv därefter tills han går ett okänt öde till mötes. "Väster" handlar om en kvinna som ser sin familj skingras vid en slavauktion. I den berättelse som avslutar boken finns den före detta slavättlingen bara med som bifigur, som amerikansk soldat placerad i England. Istället låter författaren här den fattiga Joyce komma till tals genom sina dagboksanteckningar. Andra världskriget pågår och bildar relief till en berättelse som egentligen handlar om en kvinnas beroende och stympade försök till frigörelse.

Eva Stenvång