Gedins

Utgivna böcker

Caryl Phillips (The Nature of Blood, 1997)
Övers. Caj Lundgren
Hatets rötter består av flera sammanvävda berättelser som skildrar människoöden under olika sekler, bland annat på 1400-talet och under andra världskriget. Boken skildrar i första hand...
Antonio Skármeta (El cartero de Neruda, 1985)
En humoristisk och samtidigt vemodig skildring av vänskapen mellan Pablo Neruda och den unge brevbärare, Mario Jiménez, som lämnade posten på Isla Negra där Neruda...
Caryl Phillips (Crossing the River, 1993)
Övers. Caj Lundgren
Boken innehåller fyra berättelser som skildrar svarta slavars, och slavättlingars, öden. Titelberättelsen beskriver på ett närmast dokumentärt sätt...
Rohinton Mistry (Such a long journey, 1991)
En sådanlång resa utspelas under hösten 1971 och avslutas med slutfasen av kriget mellan Indien och Pakistan om det blivande Bangladesh. Tillbakablickarna från hela perioden...
Homero Aridjis
Ett urval dikter ur diktsamlingarna Quemar las naves, 1975, Vivir para ver, 1977, Construir la muerte, 1982 och Imágenes para el fin del milenio/Nueva expulsión del paraíso, 1990...
Homero Aridjis (Memorias del nuevo mundo, 1988)
Detta är den andra romanen om Juan Cabezón, som nu följer Columbus till Nya världen. Han hamnar så småningom bland erövrarna av det aztekiska riket (nuvarande...
Homero Aridjis (1492: Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla, 1985)
Romanen ger en målande bild av det sena 1400-talets Spanien, där den kyrkliga inkvisitionen härskar med ofattbar grymhet. Kyrkan ägnar sig med frenesi åt förfö...
Caryl Phillips (Cambridge, 1991)
Text kommer.