Rohinton Mistry

* 3 juli 1952 i Bombay, Indien

Rohinton Mistry kommer från den parsiska minoriteten i Bombay. Han tog examen i matematik och ekonomi och emigrerade därefter 1975 till Toronto, där han fick arbete i en bank. Här tog han också kvällskurser i litteratur och läste Dickens, Trollope, Tjechov och Joyce.

Tales from Firozsha Baag (1987) är en tätt sammanvävd, ironiskt finstämd novellsamling med gestalter hämtade från ett parsiskt hyreshus i Bombay vid 1970-talets början. Varje berättelse är koncentrerad till en person eller en familj och dessa skymtar sedan i utkanten av de andra berättelserna, vilket gör samlingen omväxlande och överraskande. I En sådan lång resa (1991) behandlar Mistry parsiskt vardagsliv mot bakgrund av indisk storpolitik. Huvudpersonen är en naiv banktjänsteman.

En ömtålig balans (1995) skildrar i närmast naturalistisk anda en förkvävande utveckling i Indien, där fattigdom och fördomar oavbrutet tillväxer. En familjeangelägenhet (2000) hanterar de problem ålderdom och sjukdom vållar i en trångbodd medelklassfamilj. Typiskt för Mistrys berättande är just detaljskärpan, det etnografiska momentet och den panoramiska ambitionen.

Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

Family matters
Vem ska egentligen ta hand om Nariman Vakeel? En släktangelägenhet som verkar näst intill olöslig och hotar att spräcka den sköra sammanhållningen mellan den parsiska storfamiljens två hushåll. Och...
A fine balance (1995)
Handlingen i romanen är koncentrerad till perioden 1975-84 och inleds alltså med primiärministern Indira Gandhis undantagstillstånd. Mistry gör också tillbakablickar...
Such a long journey (1991)
Gedins 1993; övers. Nille Lindgren
En sådanlång resa utspelas under hösten 1971 och avslutas med slutfasen av kriget mellan Indien och Pakistan om det blivande Bangladesh. Tillbakablickarna från hela perioden...