En ömtålig balans

Översättare:
Original: A fine balance (1995)
Romaner Asien

Handlingen i romanen är koncentrerad till perioden 1975-84 och inleds alltså med primiärministern Indira Gandhis undantagstillstånd. Mistry gör också tillbakablickar genom att belysa sina karaktärers förhistoria. I ett fall går han ända tillbaka till en uppväxt på 1920-talet. Så täcker han med sin berättelse en stor del av Indiens 1900-tal. Två stora våldsmättade perioder, delningen av det brittiska Indien vid självständigheten och 1970-talets undantagstillstånd, utgör centrala skärningspunkter, som förstärker varandra och fungerar som symboler för indisk tillvaro.

Persongalleriet är stort. Mistry låter oss växelvis följa människor från tre separata miljöer och ger dessutom en inblick i tiggarnas villkor. I centrum står en parsisk kvinna, Dina, som blivit änka. Hon försöker försörja sig själv för att undgå broderns tyranni. I romanens slut tvingas hon dock återvända dit. Av en slump träffar hon de två andra huvudpersonerna, ett par lågkastiga läderarbetare från en by som bryter mot kastfördomarna genom att arbeta som skräddare, vilket fungerar som ett starkt steg uppåt i kasthierarkin. Så får de också betala ett dyrt pris i sin hemby och ger sig iväg för att undkomma förföljelser.

Margareta Petersson