En sådan lång resa

Gedins 1993
Översättare:
Original: Such a long journey (1991)
Romaner Indien

En sådanlång resa utspelas under hösten 1971 och avslutas med slutfasen av kriget mellan Indien och Pakistan om det blivande Bangladesh. Tillbakablickarna från hela perioden sedan självständigheten är emellertid många. Förhållandena i Indien speglas i parsernas specifika situation. Huvudpersonen Gustad Nobles far var rik under britternas tid, familjen hade tjänare, vackra möbler, böcker och meccano. Gustads egen dekadens och fattigdom betonas gång efter annan. Hans kamrat den kristne Malcolm kom från en musikfamilj och skulle själv bli musiker. Men det var länge sedan han ens hade råd att ta pianolektioner. Under hela självständighetsperioden tycks tillståndet i Indien försämras. Intrigen spinner kring en mutskandal med trådar ända upp i regeringen.

Margareta Petersson