Caj Lundgren

Översatta verk – böcker

Abraham B Yehoshua (Hakalah hameshuchreret)
Brombergs 2006; övers. Caj Lundgren
Jochanan Rivlin är professor i Mellanösternstudier vid universitetet i Haifa. Han lever i ett varmt och kärleksfullt äktenskap med sin fru Hagia som är domare. Tillsammans har de två vuxna söner. Den...
Vikram Seth ( )
Forum 2001; övers. Caj Lundgren
Golden Gate är något så ovanligt och sensationellt som en nutida roman skriven på vers. Författaren till storsäljarna En lämplig ung man och Kärlekens musik berättar i formfulländade strofer en...
Caryl Phillips (The Nature of Blood, 1997)
Gedins 1997; övers. Caj Lundgren
Hatets rötter består av flera sammanvävda berättelser som skildrar människoöden under olika sekler, bland annat på 1400-talet och under andra världskriget. Boken skildrar i första hand...
Caryl Phillips (Crossing the River, 1993)
Gedins 1994; övers. Caj Lundgren
Boken innehåller fyra berättelser som skildrar svarta slavars, och slavättlingars, öden. Titelberättelsen beskriver på ett närmast dokumentärt sätt...
Caryl Phillips (Cambridge, 1991)
Text kommer.