Vikram Seth Hindi: विक्रम सेठ

* 20 juni 1952 i Calcutta, Indien

Vikram Seth föddes 1952 i Calcutta. Han har en bred kulturell bakgrund med studier i filosofi, statsvetenskap och ekonomi i Oxford, Nanjing och Stanford. Han vistades som stipendiat i Tibet och Kina 1977-78. Resan ledde bland annat till ett stort intresse för medeltida kinesisk poesi, som han också översatt. Hans första roman är ovanligt nog skriven i sonettform, Golden Gate (1986) och handlar om unga, rörliga, yrkesverksamma människor i Kalifornien.

Endast en av hans romaner utspelas i Indien, En lämplig ung man från 1993. Det är en roman på över tolvhundra sidor i traditionell realistisk stil, som innehåller en rundmålning av nordindiskt samhällsliv under tidigt 1950-tal, där minnen av befrielsekampen och landets delning är levande.

Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

Forum 2006; övers. Dorothee Sporrong
Två liv handlar om verkliga livsöden i Vikram Seths egen släkt. Det är författarens morfars bror Shanti som hade kommit från Indien till Europa och som gifte sig med...
Forum 2001; övers. Caj Lundgren
Golden Gate är något så ovanligt och sensationellt som en nutida roman skriven på vers. Författaren till storsäljarna En lämplig ung man och Kärlekens musik berättar i formfulländade strofer en...
An equal music
Forum 1996; övers. Britt Arenander
Kärlekens musik utspelar sig i London, Wien och Venedig och handlar om två musiker, två unga människor som är beredda att offra allt för sin konst. Det är ber...
A suitable boy (1993)
Forum 1994; övers. Thomas Preis
En lämplig ung man är en roman på över tolvhundra sidor i traditionell realistisk stil, som innehåller en rundmålning av nordindiskt samhällsliv, där minnen...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.