En lämplig ung man

Forum 1994
Översättare:
Original: A suitable boy (1993)
Romaner Indien

En lämplig ung man är en roman på över tolvhundra sidor i traditionell realistisk stil, som innehåller en rundmålning av nordindiskt samhällsliv, där minnen av befrielsekampen är levande.

Romanen utspelas under ett drygt år 1950-1952 med vinter, årsfester, hetta och monsun. Successivt introduceras de fyra familjer som står i centrum och ett antal teman, som utvecklas, isoleras och sammanflätas.
En hinduisk Kongresspolitiker och skatteminister i delstatsregeringen i en landsortsstad och hans barn är huvudpersoner. Romanen inleds med den äldsta dotterns bröllop och slutar med den yngstas.
Genom giftermål aktualiseras de andra familjerna och ett tvärsnitt av Indiens befolkning. Här finns läderarbetare som sluter sig samman och strejkar och en muslimsk storgodsägare, och hans söner och syster, som är politiker. Här finns såväl en frigjord universitetskvinna som en gammaldags kultiverad kurtisan, som flera av männen förälskar sig i och som i slutfasen genom de dolda relationerna till romanens äldre män visar sig bära på en hemlighet som leder till katastrof.
Tyngdpunkten i romanen ligger dock på vardagslivets skiftningar och skandaler.

Margareta Petersson