Hatets rötter

Gedins 1997
Översättare:
Original: The Nature of Blood (1997)
Latinamerika

Hatets rötter består av flera sammanvävda berättelser som skildrar
människoöden under olika sekler, bland annat på 1400-talet och under andra världskriget.
Boken skildrar i första hand judeförföljelserna, såväl på 1400-talet som under andra världskriget. Flera av dem vi möter i boken är svarta judar. Berättelserna fokuserar på människors ensamhet och utsatthet, och skildrar också mäns svek mot kvinnor.
Den person vi kommer närmast är en kvinnlig koncentrationslägerfånge, som vi möter när befrielsen kommit En mänsklig spillra, vars blandade minnesbilder från barndomen oche fruktansvärda förhållandena i koncentrationslägret bygger upp berättelsen.
Det är oerhört starka och nära bilder som Phillips ger. En annan berättelse, som löper parallellt, skildrar livet i 1400-talets Italien där judarna tolererades, men inte mycket mer, och när en ung kristen landstrykare försvinner spårlöst kan det hela bara sluta på ett sätt efter att ryktenkommit i svang.
(Eva Stenvång)