Anatomisten

Forum 1998
Översättare:
Original: El anatomista (1997)
Romaner Argentina

Columbus (på spanska Cristóbal Colón) hade en namne, den italienske anatomisten Mateo Colón, som var verksam under renässanstiden. Denne ägnade sig åt att utforska kvinnokroppen och döpte i detta sammanhang clitoris för Amor veneris. Andahazis burleska roman handlar om denne man, som i svensk översättning kallas Mateus Realdus Columbus. Romanen utspelar sig i 1500-talets Italien, ett samhälle befolkat av å ena sidan upptäckare, å den andra inkvisitatorer. Relatinen mellan anatomi och kartografi lyfts fram. Eva Stenvång