Federico Andahazi

* 6 juni 1963 i Buenos Aires, Argentina

Andahazi tillhör den nya författargeneration som växt fram på 1990-talet. Hans debut åtföljdes av en präktig litterär skandal: efter att 1995 ha fått det prestigefyllda Fortabat-priset som årligen delas ut till en debutant inhiberades själva prisutdelningen. Detta efter ingipande av fondens ordförande, multimillionären Amalia Lacroze de Fortabat. Hon hade retat upp sig på det erotiska innehållet i El Anatomista (Anatomisten), som priset avsåg. Pengarna fick han visserligen, men själva prisceremonin ställdes in. När boken sedermera kom ut blev den omedelbart en bestseller - mycket tack vare skandalen förstås - och översattes omedelbart till ett femtontal språk.

Carlos Federico Andahazi-Kasnya, som han egentligen heter, föddes i Buenos Aires och utbildade sig liksom sin far till psykoanalytiker. Uppväxten präglades av föräldrarnas djupa intresse för litteratur. Familjen Andahazi-Kasnya kom till Argentina i början av femtiotalet, efter det kommunistiska maktövertagandet i hemlandet Ungern

. Uppmärksamheten till trots är Andahazi en tillbakadragen författare som hållit sig utanför de litterära kretsarna så när som på ett sparsamt umgänge med Osvaldo Soriano (1943-1997) som tyckte mycket om hans texter.

Andahazi har även skrivit noveller, bl a Las piadosas som utkom i bokform 1998.

Bibliografi – böcker

El anatomista (1997)
Forum 1998; övers. Manni Kössler
Columbus (på spanska Cristóbal Colón) hade en namne, den italienske anatomisten Mateo Colón, som var verksam under renässanstiden. Denne ägnade sig åt att...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Manni Kössler
Utdrag ur roman. Förekommer i Halva världens litteratur 1998:4.