Argument för att konsten inte ska dö

Översättare:
Original: Argumentação contra a morte da arte (1993)
Essäer Brasilien

Essäer  om konstens språk som hotar att tystna i jakten på det spekulativa.

Ur Argumentation för att konsten inte ska dö:

DET NYA SOM KONCEPT

Det nya är per definition cykliskt, efemärt, tillfälligt och beroende av omständigheter. Cykliskt och tillfälligt, eftersom någonting bara kan vara nytt under ett visst ögonblick och under bestämda omständigheter, och eftersom det som i ett visst ögonblick och sammanhang är gammalt kan förvandlas till någonting nytt om det överförs till ett nytt sammanhang.

Härav följer att det nya är flyktigt, ty det vore en självmotsägelse att tänka sig någonting nytt som beständigt. Alltså är det nya en extern kvalitet hos ting, inte i tingets väsen, och att söka det nya för dess egen skull är ett fruktlöst företag. Inte desto mindre var sökandet efter det nya avgörande för nästan alla konstnärliga aktiviteter under 1900-talet.  
Hur ska vi förklara detta? Sökandet efter det nya är alltså fruktlöst, men betyder det att konsten ska värja sig emot det nya och kapitulera inför det konventionella och det konforma? Frågorna i sig avspeglar att ämnet kräver forskning och eftertanke.

Läs vidare på förlagets hemsida

Förlagsinformation

Anmärkning 

Efterord: Gui Mallon