Ferreira Gullar José Ribamar Ferreira

* 10 september 1930 i São Luís, Maranhão, Brasilien † 4 december 2016

Poeten Ferreira Gullar, med portugisiskt påbrå, kommer från hamnstaden São Luís i delstaten Maranhão i norr. 1951 flyttade han till Rio de Janeiro där han försörjde sig som journalist och konstkritiker samtidigt som han undervisade.

Den politiska verkligheten, med militärdiktatur och förtryck, påverkade Ferreira Gullar som också själv drabbades av terrorn.

I början av 70-talet tvingade han gå i exil och hamnade i Buenos Aires, där han levde under svåra förhållanden. Efter hemkomsten greps han och torterades.

Ferreira Gullar debuterade med A luta corporal (1954). Bland hans övriga verk märks Quem matou aparecida (1962), diktsviten Poema Sujo (1975) - som skrevs under exilen - och Muitas Vozes (1999).

Förutom dikter har Ferreira Gullar skrivit essäer och en teaterpjäs, Um rubi no umbigo. Han har också skrivit en memoarbok, Rabo de Foguete, med fokus på åren i exil. Ferreira erhöll 2010 det prestigefyllda Camoes-priset för portugisiskspråkig litteratur och samma år det brasilianska Jabutí-priet för poesisamlingen Em alguma parte alguma (Anywhere in Nowhere)
 

Eva Stenvång

Artiklar 

Örjan Sjögren: Fereira Gullar. Min dikt är ett tumult, ett larm av röster. Det är bara att spetsa öronen. Karavan 2000:2, S.26 Ulla M Gabrielsson: Poesin ett jordiskt ljus (intervju). Karavan 2003:1, S 26-28

Litterära priser 

Bibliografi – böcker

Rabo de Foguete (1998)
Under militärdiktaturen i Brasilien (1964-1985) tvingades Ferreira Gullar att leva underjordiskt i sju år, varav sex år i exil. Under denna period av sitt liv bodde Gullar i Ryssland...
Argumentação contra a morte da arte (1993)
Essäer  om konstens språk som hotar att tystna i jakten på det spekulativa. Ur Argumentation för att konsten inte ska dö: DET NYA SOM KONCEPT Det nya...
Em alguma parte alguma
Ljuset är ett ledmotiv i Gullars poesi. Fotosyntes, lysande moln, galaxer som cirklar kring sig själva, ljuset i en ödlas öga. Människorna fantiserar och ...
Antologin presenterar Gullars poesi 1950-2010 i författarens eget urval. Boken innehåller även en intervju,historik och en biografi. Rikt illustrerad med foton från författarens privata arkiv. (...
Poema Sujo (1975)
Detta är en tvåspråkig utgåva av Ferreiras diktbok, med originalversionen på portugisiska och tolkningar till svenska parallellt. Gullar skrev denna långa dikt d...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.