Börja leva

Översättare:
Original: Get a life (2005)
Romaner Sydafrika

Börja leva är en roman om det personliga engagemanget och dess konsekvenser för den enskildes liv.
Den unge sydafrikanske ekologen Paul drabbas av cancer, blir strålbehandlad men radioaktiv och får hållas i karantän hos sina föräldrar för att skona fru och barn. Hans speciella situation tvingar honom att ompröva sitt liv. Men också för de andra i familjen innebär Pauls sjukdom en tid av rannsakning och överväganden. Modern, framgångsrik jurist, beslutar sig för att erkänna att hon haft ett långvarigt förhållande utanför äktenskapet femton år tidigare, och fadern finner ett nytt liv på en resa i Mexiko. Frun, PR-konsult med uppdrag för de stora expanderande bolagen, försöker leva som vanligt så gott det går. Deras engagemang, i det överklassliv i det nya Sydafrika de lever, gäller det gamla samhällets omvandling i form av en hårdhänt kapitalisms frammarsch på bland annat miljöns bekostnad. Perspektivet är alltså riktat inåt, mot det personliga ansvaret, men mot en bakgrund av en samhällsomdaning som mer anas i de laddade vardagsskildringarna än direkt beskrivs.
Det är lysande underhållning.

Jan Ristarp