Nadine Gordimer

* 23 november 1923 i Springs, Gauteng, Johannesburg, Sydafrika † 13 juli 2014 i Johannesburg, Sydafrika

Nadine Gordimer föddes i Springs, i Transvaals gruvdistrikt. Hennes far, sidore Gordimer, var invandrad jude från Litauen. Hennes mor, Nan Myers Gordimer, föddes i England och emigrerade med sin familj när hon var sex år. Föräldrarnas äktenskap var olyckligt. Gordimers mor inbillade sig att hennes dotter hade ett mindre hjärtfel och vid elva års ålder fick hon avbryta skolgången i klosterskolan i Springs. Därefter undervisades hon av privatlärare i hemmet tills hon var sexton år. Stillsamma sysslor ordinerades, böcker och läsning blev engrundläggande del av hennes liv.

Vid fjorton års ålder fick hon sin första novell publicerad på Sunday Express barnsidor. När hon var sexton antogs hennes första vuxna novell av tidskriften Forum i Johannesburg. 1946 började hon studera vid University of Witwatersrand, men hoppade av studierna efter ett år. För den som är intresserad av Nadine Gordimers syn på sin ungdom och hennes väg in i författarskapet finns ett belysande kapitel, En rymling och den oövervinneliga sommaren, i hennes essäsamling Breven från Johannesburg, 1989. (Originalets titel: The essential gesture: writing, politics and places, 1988.)
Debuten skedde med novellsamlingen Face to face (1949), året efter det att Nationalistpartiet gripit makten och den lagstiftning som skulle sanktionera apartheidsamhället börjat ta form. 1953 kom hennes första roman The lying days (Lögnens dagar, 1955). Huvudrollen i denna bildningsroman innehas av den unga kvinnan Helen, som bestämmer sig för att stanna kvar i Sydafrika trots den skuld och den förtvivlan hon känner efter Nationalistpartiets makttillträde. Särskilt minnesrika är beskrivningarna av den lilla gruvstaden Springs och dess invånares ängsliga bemödanden att hålla sig inom givna ramar för det socialt passande. A world of strangers (1958; Främlingars värld, 1959), liksom Occasion for loving (1963; Tillfälle att älska, 1965), beskriver olika aspekter av livet under apartheid, och hur raslagarna griper in i och förändrar den enskildes liv.

Denna växelverkan mellan det offentliga och det privata är ett återkommande tema i hennes författarskap. A world of strangers är den första av hennes böcker som förbjuds när censuren på 1970-talet stramar åt greppet. Gordimer har, som Per Wästberg påpekat, alltid skrivit som om censuren inte fanns. Även hennes följande roman, The late bourgeois world (1966; En bortgången värld, 1967), drabbas av censuren men inte förrän 1976. En ung, skild sydafrikansk kvinna från Johannesburg ombeds att hjälpa en svart vän som arbetar för motståndsrörelsen. Hon minns sin tidigare makes fruktlösa insatser i frihetskampen och deras havererade äktenskap, och hon inser att neutralitetens pris kan vara lika ödesdigert som det öppna ställningstagandets. I A guest of honour byter hon miljö och hamnar i en nyligen självständig afrikansk stat och dess politiska maktkamp, men i The Conservationist (1974; Bevararen, 1975) är handlingen åter förlagd till Sydafrika. I centrum står Mehring, en framgångsrik industriman i Johannesburg, hans tonårsson och hans vänsterradikala älskarinna. Mehring drar sig varje helg tillbaka till sin lantgård. Där odlar han den enda relation som blivit lyckosam i hans förkrympta liv den med naturen på farmen. För att försvara sin jord mot alla krav, rättmätiga så väl som orättmätiga, är han beredd att ta till alla medel. The Conservationist markerar en övergång från en liberal till en mera radikal fas i hennes författarskap. Liksom i Burgers daughter och novellsamlingen Something out there (1984) är den politiska kritiken mer öppen och revolutionen som politisk lösning rycker närmare. I July s people är den redan ett faktum och i A sport of Nature färdas vi från 1950-talet ända in i ett post-apartheid, postrevolutionärt Sydafrika.

Gordimer har gett ut flera novellsamlingar. På svenska finns bl.a. En plats i jorden (1956; Six feet of the country: fifteen short stories, 1956), Tåget från Rhodesia (1984), som bygger på noveller hämtade ur sju samlingar från 1953 till 1984Safarin (1992; Jump and other stories, 1991). Hon har publicerat flera samlingar med essäer, bland andra The black interpreters: notes on African writing (1973) och The essential gesture (Breven från Johannesburg, där hennes berömda essä Att leva i ett interregnum finns publicerad), Writing and being (1995) och Living in hope and history: notes from our century (1999).
Sedan 1950-talet har Nadine Gordimer varit djupt engagerad i de svarta författarnas situation. För den generation som samlades kring tidskriften Drum har hon varit oerhört betydande som vän, kollega, kritiker och rådgivare. Hon är medlem av ANC och en av grundarna till COSAW (Congress of South African Writers), i vars regi hon ger workshops där yngre författare kan få råd och hjälp av mer rutinerade kollegor. Sedan 1992 är hon organisationens vice ordförande. Hon ingår sedan 1993 också i den grupp som under kulturdepartementets beskydd gett sig i kast med att utforma förslag till det nya Sydafrikas kulturpolitik. 1991 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur.
Barbro Norström Ridaeus

2012 kom romanen No Time Like the Present

Artiklar 

För den som vill sätta sig in i Nadine Gordimers författarskap rekommenderas: Clingman, Stephen, The novels of Nadine Gordimer: history from the inside. 2. ed. Amherst: Univ. of Massachusetts Press, 1992. A writing life: celebrating Nadine Gordimer. Ed. Andries Walter Oliphant; photographs by David Goldblatt. London: Viking, 1998. En fullmatad bok på 510 sidor om Gordimer och hennes författarskap där också Per Wästberg medverkar med ett tiosidigt bidrag.

Bibliografi – böcker

Get a life (2005)
Börja leva är en roman om det personliga engagemanget och dess konsekvenser för den enskildes liv. Den unge sydafrikanske ekologen Paul drabbas av cancer, blir strålbehandlad...
The pickup (2001)
Bonniers 2002; övers. Eva Sjöstrand
Ett tillfälligt möte handlar om den rotlösa överklassflickan Julie Summers som tagit avstånd från sina föräldrars överflödsvärld. När...
The house gun (1998)
Bonniers 1999; övers. Eva Sjöstrand
Husvapnet är en rättegångsroman som utspelar sig mellan gärningen och domen, men det är inte mördaren utan hans föräldrar som står i centrum. I 50...
None to accompany me (1994)
Bonniers 1995; övers. Eva Sjöstrand
Romanen Ingen vid min sida är mycket på en gång: först och främst ett ingående porträtt är Vera Stark, en 60-årig vit advokat som i hemlighet arbetat...
My son's story (1990)
Bonniers 1992; övers. Else Lundgren
Jag är författare och detta är min första bok som jag aldrig kan publicera.Så slutar den färgade ynglingen Will (döpt efter William Shakespeare) berättelsen...
Jump and other stories (1991)
Bonniers 1992; övers. Else Lundgren
Gordimers styrka som novellist och romanförfattare är hennes klarsynthet, hennes oväntadeperspektivförskjutningar. I denna samling med sexton noveller byter hon hela tiden optik...
A sport of nature (1987)
Bonniers 1988; övers. Else Lundgren
En utvecklingsroman om sydafrikanskan Hillela Capran, vars märkliga livsväg från oregerligt problembarn till presidenthustru och diplomatisk virtuos inte bara löper över tre...
July's people (1981)
Bonniers 1982; övers. Else Lundgren
Familjen Smales flyr inte fältet, som så många andra vita gör när inbördeskriget briserar. De undkommer striderna genom att föja med sin svarte tjänare July...
Burger's daughter (1979)
Bonniers 1980; övers. Annika Preis
Rosa Burger är dotter till en legend och ett helgon. Själv är hon ingen. Fadern Lionel Burger är läkare, men framför allt en kommunist och idealist som deltar i kampen...
A guest of honour (1971)
Gordimers femte roman tilldrar sig i ett fiktivt centralafrikanskt land. Evelyn James Bray återvänder för att fira självständigheten i det land där han tidigare varit...
The conservationist
Bevararen - det är Mehring, framgångsrik affärsman i tackjärn. Han är gift, har en vuxen son, älskarinna, lyxvåning i staden och egen farm ute på landet som...
The late bourgeois world
Occasion for loving
Textutdrag: Jag avskyr bondansikten. Det var min tanke den dagen då fartyget ankrade i Mombasa och jag såg afrikanerna för första gången. Heja kajen myllrade av...
Six feet of the country
Efter romanen "Lögnens dagar" är man oförbehållsamt intresserad av den unga sydafrikanska författarinnan Nadine Gordimer. Som en ren och klar ton når oss...
Six feet of the country : fifteen short stories
The lying days
Bonniers 1955; övers.