Burgers dotter

Översättare:
Original: Burger's daughter (1979)
Romaner Sydafrika
Ämnesord:

Rosa Burger är dotter till en legend och ett helgon. Själv är hon ingen. Fadern Lionel Burger är läkare, men framför allt en kommunist och idealist som deltar i kampen mot apartheid. När kommunistpartiet förbjuds 1950, går rörelsen under jorden, men kampen fortsätter. Modern Cathy Burger var aktiv inom fackföreningsrörelsen. Hon dog tidigt, men fadern och omvärlden fortsätter att putsa hennes gloria. Kampen går före allt annat i det burgerska hemmet. När fadern slutligen döms till livstids fängelse och dör några år efter domen är han redan en legend bland de sina. Men vem är Rosa, hans dotter? Hon vet inte själv. Omgivningen vet vem hon är, tar för givet att hon ska fortsätta kampen för idealen. Rosa har emellertid genomskådat kommunismen, hon har avfallit från den rätta tron. 1950-talets kommunistiska missgärningar i Europa fick henne att ta avstånd och Lionel Burger och hans vänners kommunistiska strategier blev med åren patetiska. Hennes klarsyn paras inte med emotionell mognad. I det burgerska hemmet har barnvakterna avbytt varandra medan föräldrarna kämpat för saken. Hennes känslor ligger i träda. Hon lyckas ta sig ut ur landet och reser till Frankrike där hon uppsöker faderns första hustru som bor i en ort på Rivieran. Genom henne lär hon känna en del av faderns liv som tidigare varit okänt för henne. Hon lever en tid dagsländeliv på Rivieran, blir förälskad i en fransman och upplever för första gången i sitt liv en djup och äkta kontakt med en annan människa. Ändå väljer hon att återvända till Sydafrika. Kanske har hon lärt sig någonting om sig själv i bekvämligheten på Rivieran. Att Burgers dotter förtvinar utan ideal. Lionel Burger har många beröringspunkter med Bram Fischer, en av förgrundsfigurerna i kommunistpartiet (SACP). Fischer blev dömd för högförräderi, fängslades och dog i fängelset. Likheter mellan Rosa Burger och Bram Fischers dotter har också påpekats. Gordimers huvudkälla vad gäller fakta har, enligt författarinnan själv, varit Joe Slovos historiska analys South Africa no middle road (1976). Juristen Joe Slovo, till sin död i januari 1995 bostadsminister i den sydafrikanska övergångsregeringen, arbetade aktivt mot apartheidregimen både inom SACP och ANC.

Barbro Norström Ridaeus