Julys folk

Översättare:
Original: July's people (1981)
Romaner Sydafrika
Ämnesord:

Familjen Smales flyr inte fältet, som så många andra vita gör när inbördeskriget briserar. De undkommer striderna genom att föja med sin svarte tjänare July till hans hemby i bushen.

I stamsamhället förskjuts alla perspektiv. Några referensramar finns inte längre. Familjen Smales mister den privilegierade ställning som de vant sig vid, medan den tidigare så undergivne July får ny myndighet och makt i kretsen av sina stamfränder.
Det är på mannen i familjen, arkitekten Bam Smales, förändringen märks bäst. I Johannesburg var han som vit sydafrikan en man med politisk och social status, en man med starkt sexuell utstrålning. En man att räkna med. Initiativen var hans. Satt ur sitt sammanhang i bushen, har han förlorat sin sociala funktion som familjeförsörjare, make och far. I takt med att Bam förlorar fotfästet vinner Maureen sitt. Ingen av dem vet längre vem den andre är. De har slutat tänka på varandra som makar. Barnen tyr sig snart till July och hans folk. Gina blir snabbt vän med Nyiko, lär sig hennes språk, härmar hennes sätt att vara och röra sig. Också Viktor finner sig allt mer till rätta. Framtiden tillhör barnen. Gina och Viktor kommer snart att vara en del av samma sociala väv som Julys folk. De kommer att ha ett gemensamt kulturellt språk.

I slutscenen landar en okänd helikopter i bushen. Maureen springer mot den. Hon vet inte om hon springer till svarta eller vita, vän eller fiende. Hon springer från gamla strukturer och döda relationer, men framtiden erbjuder inga uppmuntrande alternativ. Varken gerillan eller regeringstrupperna är längre hennes folk.

Barbro Norström Ridaeus

Utdrag - citat 

Ni vill ha en kopp te?

July lutade sin in genom dörröppningen och inledde därmed dagen för dem så som hans sort alltid hade gjort för deras sort. 

Knackningen på dörren. Klockan sju.