Else Lundgren

Översatta verk – böcker

Nadine Gordimer (My son's story, 1990)
Bonniers 1992; övers. Else Lundgren
Jag är författare och detta är min första bok som jag aldrig kan publicera.Så slutar den färgade ynglingen Will (döpt efter William Shakespeare) berättelsen...
Nadine Gordimer (Jump and other stories, 1991)
Bonniers 1992; övers. Else Lundgren
Gordimers styrka som novellist och romanförfattare är hennes klarsynthet, hennes oväntadeperspektivförskjutningar. I denna samling med sexton noveller byter hon hela tiden optik...
Anita Desai (Baumgartner's Bombay, 1988)
Trevi 1988; övers. Else Lundgren
Anita Desai placerar i romanen I skuggan av Taj Hotel den före detta affärsmannen Hugo Baumgartner i centrum. Han är på flykt undan nazismen i Tyskland och är en ä...
Nadine Gordimer (A sport of nature, 1987)
Bonniers 1988; övers. Else Lundgren
En utvecklingsroman om sydafrikanskan Hillela Capran, vars märkliga livsväg från oregerligt problembarn till presidenthustru och diplomatisk virtuos inte bara löper över tre...
Anita Desai (In custody, 1984)
Trevi 1985; övers. Else Lundgren
Anita Desai skildrar i Hedersuppdraget en åldrig urdupoet vars språk och poesi håller på att förintas i den dominerande hindikulturen i norra Indien. Huvudpersonen, en...
Anita Desai (Clear light of day , 1980)
Trevi 1983; övers. Else Lundgren
I Dagens klara ljus slår omvälvande politiska händelser in i vardagen, in i ett förfallet hus i Old Delhi, där Bim och hennes efterblivna bror är bosatta. Romanen har...
Nadine Gordimer (July's people, 1981)
Bonniers 1982; övers. Else Lundgren
Familjen Smales flyr inte fältet, som så många andra vita gör när inbördeskriget briserar. De undkommer striderna genom att föja med sin svarte tjänare July...
V. S. Naipaul (A bend in the river, 1979)
Den här romanen, som utgetts i Sverige med två olika titlar, skildrar en afrikansk stat efter självständigheten och den kaotiska tid som följer. Bokens huvudperson är...
V. S. Naipaul (A bend in the river, 1979)
Den här romanen, som utgetts i Sverige med två olika titlar, skildrar en afrikansk stat efter självständigheten och den kaotiska tid som följer. Bokens huvudperson är...