Dagens klara ljus

Trevi 1983
Översättare:
Original: Clear light of day (1980)
Romaner Asien

I Dagens klara ljus slår omvälvande politiska händelser in i vardagen, in i ett förfallet hus i Old Delhi, där Bim och hennes efterblivna bror är bosatta. Romanen har komponerats med dagen som princip. Den inleds en tidig morgon i trädgården och avslutas en sval afton i en grannträdgård. Denna dag är lång och fylld av intryck. Här finns utrymme för snigeln som lyser i sanden och ägretthägrarna som långsamt lyfter mot himlen. Här dominerar ledan, tristessen och lugnet. Mitt på dagen är emellertid hettan intensiv och här kommer bokens eruption, störtfloden med mångfalden livsavgörande händelser. Vi får en tillbakablick på sommaren 1947, landets självständighetsögonblick. Motsättningarna mellan hinduer och muslimer står här i centrum. I romanen bryts så nuet mot det förflutnas minnesbilder. Den hemvändande Tara bilder ställs mot storasyster Bims och på det personliga planet diskuterar man nyanser i vad som egentligen hänt. I slutet läser Bim med nuets insikter det förflutnas brev och kan befria sig från mycket av syskonförtretligheter och avund. Margareta Petersson

Anmärkning 

Nyöversättning av Andreas Vesterlund gavs ut 2016 av förlaget Bakhåll

Se även