Hedersuppdraget

Trevi 1985
Översättare:
Original: In custody (1984)
Romaner Indien

Anita Desai skildrar i Hedersuppdraget en åldrig urdupoet vars språk och poesi håller på att förintas i den dominerande hindikulturen i norra Indien. Huvudpersonen, en ung, underbetald lärare i hindi vid ett nordindiskt college, söker upp poeten för att spela in hans poesi och intervjua honom. Kontrasten är stor mellan hans bild av en ädelt upphöjd poet och den poet han verkligen möter, som är förfallen, alkoholiserad och förgrovad. Språket han skriver på håller på att förintas: "Hur kan det finnas urdu-poesi när det inte finns något urdu-språk kvar? Urdun är död, slut. Mogulernas nederlag mot britterna lade en snara om dess hals och britternas nederlag mot de hinduiska köpmännen drog åt den."

Margareta Petersson