I skuggan av Taj Hotel

Trevi 1988
Översättare:
Original: Baumgartner's Bombay (1988)
Romaner Indien

Anita Desai placerar i romanen I skuggan av Taj Hotel den före detta affärsmannen Hugo Baumgartner i centrum. Han är på flykt undan nazismen i Tyskland och är en ängslig och förfallen individ utan vare sig kraft eller vilja. Romanen handlar om hans sista dag i livet. Denna dags tillfälliga men katastrofala rörelser bryts mot förtätade minnesbilder från det förflutna. Utgångspunkten är barndomen bland föräldrarnas blanka mahognymöbler och oskuldsfulla barnramsor i Berlin, en värld som slås sönder under nazitiden. Baumgartner flyr till Indien och hamnar under kriget i ett interneringsläger, som innebär sex år av monotoni, tomhet och förtryck. När han slutligen släpps ut därifrån möter han ett blodigt Calcutta, där hinduer och muslimer möts i våldsmättade sammandrabbningar i samband med Indiens självständighet.

Margareta Petersson