Bränt vatten. Kvartett av berättelser

Nordan 1984
Översättare:
Original: Agua Quemada (1981)
Noveller Mexiko

Fyra berättelser som alla tillägnats någon verklig person, den fjärde minnet av den chilenske poeten Neruda. Berättelserna kretsar alla kring gamla mexikanska palats från kolonialtiden. Den första handlar om tre generationer män som bebor ett sådant, en annan om ett förfallet högreståndshus där nu en rad mindre bemedlade familjer trängs i de forna salongerna. Titeln anspelar på den gamla indianska myten om det "brända vattnet"; motsatsen mellan vatten och eld men också deras förening.

[Eva Stenvång]