Buddy Bolden blues : en jazzlegend

Legenda 1985
Översättare:
Original: Coming through slaughter (1976)
Romaner Sri Lanka, Kanada

Buddy Bolden, legendarisk jazztrumpetare från New Orleans, dog mentalsjuk 1931. Som jazzmusiker var han något av en pionjär, men hans musik har inte bevarats i någon inspelning och hans livsöde utgör något av en gåta. Boken om hans liv och den miljö där han verkade har formen av ett montage av korta, ofta lyriskt laddade prosastycken - dokumentära såväl som fiktiva.

Anders Sjöbohm