Dagligt bröd

Tiden 1962
Översättare:
Original: Nuestro pan (1941)
Romaner Ecuador

Romanen skildrar en grupp arbetare som anlitats för att bryta mark för risodlingar vid en ecuadoransk flod. Villkoren är hårda, i synnerhet som jordägarna inte lägger fingrarna emellan.

Eva Stenvång