Kjell Johansson

Översatta verk – böcker

Enrique Gil Gilbert (Nuestro pan, 1941)
Tiden 1962; övers. Kjell Johansson
Romanen skildrar en grupp arbetare som anlitats för att bryta mark för risodlingar vid en ecuadoransk flod. Villkoren är hårda, i synnerhet som jordägarna inte lägger...