Den enhänte korgmakaren

Översättare:
Poesi Iran
Ämnesord:

Djalaluddin al-Rumi (1207-1273) är en av världens största poeter och mystiker.  "Den enhänte korgmakaren" innehåller ett urval dikter ur Rumis omfångsrika mästerverk Mesnawi.  Dikterna i detta urval djuplodar handlingens/arbetets natur.  "Du kastade inte när du kastade", står det i Koranen.  En blandning mellan övervägande och risk ger liv och form åt Rumis ord.  "Förlita dig på Gud, men bind din kamel."

Rumi finner liknelser för detta mystiska arbete, denna Vänskap inom vilken man lär sig ett nytt sätt att gå och utför arbete utan fruktan.  Man kan också kalla temat för kärlekens skapande kraft.  Sufier hänvisar till sig själva som omväxlande arbetare och älskare.

"En väldig, ömsesidig omfamning äger alltid rum
mellan det eviga och det som dör,
mellan essens och händelse."
("Brödbak")

Förlagsinformation

 

Anmärkning 

Denna översättning följer den amerikanska översättning av Rumis verk som påbörjats av Coleman Barks