Den onda timmen

Översättare:
Original: La mala hora (1962)
Romaner Colombia

I ett litet välordnat colombianskt samhälle börjar någon plötsligt sätta upp smädesskrifter på invånarnas dörrar nattetid. Det dröjer inte länge förrän ryktesspridning, misstänksamhet och våld brer ut sig. Vad som händer i byn speglar i själva verket samhället i stort.

Eva Stenvång