Den största synden och andra berättelser.

Legenda 1985
Översättare:
Original: n
Novellsamlingar Egypten

De sexton novellerna i detta urval spänner över en tidsrymd av nästan 30 år (från 1956 till 1983) och stilistiskt innehåller de allt från socialrealism till poetisk absurdism. Läkaren Idris har arbetat i Kairos slumområden och hans samhällskritik är bister. Han skildrar slummen och dess utlämnande fattigdom, men också bysamhället med dess tabun och osynliga föreskrifter. Han levererar satiriska attacker mot intellektuell högfärd, angriper religiös formalism och intolerans och betraktas av många som Egyptens främste novellist. Två av novellerna i samlingen är obeslöjade angrepp på Nasser och Nasserkulten. Det kamelhuvud som blickar ned på huvudpersonen i Bedrägeriet och förföljer honom i bussen, i duschen, ja ända in i sovrummet där han vilar med sin älskade är ett angepp på personkulten runt Gamal Abdel Nasser. I Den stora operationen förblöder patienten på grund av den självgode kirurgens slarv. När novellen publicerades i dagstidningen al-Ahram den 25 juli 1969 begrep alla utom censuren att kirurgen somåsyftades var Nasser, operationen sexdagarskriget och patienten det förblödande Egypten.

Barbro Norström Ridaeus