Det kom en stormvind : levnadsteckning över en berömd rebell, soldat, resenär, upptäcktsresande, läsare, byggare, skrivare, latinist, älskare och lögnare

Forum 1995
Översättare:
Original: On the contrary: being the life of a famous rebel, soldier, traveller, explorer, reader, builder, scribe, latinist, lover and liar (1993)
Romaner Sydafrika

Det kom en stormvind är en dokumentär pikareskroman om den oförbätterlige upprorsmakaren, fransmannen Estienne Barbier. Denne anlände 1737 till Kap som soldat i tjänst hos det nederländska ostindiska kompaniet, men blev snabbt inblandad i lokala oroligheter, stämplad som revoltör och så småningom infångad och avrättad.

Barbro Norström Ridaeus