Det tomma huset

Översättare:
Original: Walking still
Novellsamlingar Afrika
Ämnesord:

I de nio berättelserna i Det tomma huset visar Charles Mungoshi sin styrka som klarsynt iakttagare och nyanserad skildrare av de konflikter mellan tradition och modernitet som sätter sin prägel på både stort och smått i dagens Zimbabwe. Han porträtterar personer och berättar om miljöer i ett brett perspektiv där kriget och det som följt har kastat om värderingar och totalt vänt på livsvillkoren.

Hur ska en vänlig konservativ man reagera på sin hustrus ambitioner att försörja familjen sedan han blivit arbetslös? Hur ser rollen ut för en vit, inflyttad hustru till en zimbabwisk konstnär? En äkta man avslöjas efter arton års äktenskap som bisexuell. Och när förfäderna kräver försoningsoffer hur ska då den unga skolflickan hantera familjens krav?

Vardagsproblem, skvaller och familjekonflikter bildar scen för Mungoshis visuella, realistiska gestaltningar, men, sprickor uppstår i ytan och bakomliggande djup blir synliga. Inte minst är det genom det kvinnliga perspektivet som Mungushi låter konflikterna i dagens Zimbabwe framträda.
Förlagsinformation