Det väderbitna benranglet : haiku

Översättare:
Poesi Japan
Ämnesord:

Matsuo Basho (1644-1694), som tillsammans med Issa, Buson och Shiki räknas  som en av de fyra stora, japanska haikumästarna.
Han gjorde rent hus i den högstämda japanska hovdikten; han uteslöt allt tillgjort, allt sentimentalt och allt onödigt; hämtade ord och motiv från folkliga verser, från slang och vitsar. Hans dikt handlar om möten med människor och platser, där någonting obegripligt stort och ensamt klingar.
Bokförlaget Tranans reviderade urvalsvolym innehåller dikter från Bashos femton sista år i livet.

Förlagsinformation

 

Anmärkning 

Tidigare utgåva av FIB:s lyrikklubb, 1974. Urval o. tolkning från engelska och franska