En blodsmitta

Från stranden av Zambezifloden till London och Leeds talar dikterna i En blodsmitta om hur avstånd och tid, nationer och historia kan komma att kollapsa inom ens kropp.
Chingony skildrar Englands koloniala historia, ursprunget till HIV och överlevarnas skuldkänslor. Dikterna blir till en berättelse om olika arv och om människorna och platserna som rinner i vårt blod.

Förlagsinformation