En kedja av röster

Forum 1983
Översättare:
Original: A chain of voices (1982)
Romaner Sydafrika

En kollektivroman om ett slavuppror på några ensligt belägna gårdar i Kapprovinsen år 1825.
Det är en intrikat komponerad roman för tjugonio röster. De anklagade slavarna, de vita herrarna, alla får komma till tals och spegla sina versioner av det som skett. Alla dessa röster blir länkar i en kedja av röster. Upprorsledaren, slaven Galant, växer upp på en boerfarm tillsammans med bröderna Nicolaas och Barend, söner till den vite farmaren. Klämda mellan piska och bibel har de vita pojkarna aldrig någon chans. De är också fångar i en struktur de inte har kraft eller mod att förändra. Som barn leker de tillsammans, och Nicolaas och Galant delar amma, när de kommer i puberteten fördelas rollerna. När Nicolaas piskar ihjäl ett av Galants barn, när hans andra kvinna föder ett vitt barn, sväljer slaven förnedringen. Han känner betslet i munnen, men han har ännu inte slagit bakut. Han hör rykten om att slavarna ska ges fria, han väntar och förbereder sig för den dag som ska komma. När hoppet grusas brister något i honom och våldet växer vilt och okontrollerat.

Barbro Norström Ridaeus