En torr vit årstid

Forum 1980
Översättare:
Original: A dry white season (1979)
Romaner Sydafrika
Ämnesord:

Romanen tilldrar sig i samtidens Sydafrika där Ben du Toit, en anspråkslös lärare i en av Johannesburgs afrikaansspråkiga skolor, ofrivilligt dras in i händelserna kring Jonathan och Gordon Ngubenes arrestering och död i häktet. När Gordons hustru vänder sig till Ben med en bön om hjälp och han tar del av de officiella versionerna av dödsfallen, förstår han snart att de är ofullständiga och osanna. Ben du Toit är en hygglig karl, ingen medveten rasist. Han brukar ge sina gamla kostymer till städaren Gordon, och sin sons kasserade kläder till hans son Jonathan. Han bekostar t.o.m.Jonathans gymnasiestudier. Men han har aldrig ifrågasatt det rättfärdiga med regeringens politik. När han nu genomför sin egen undersökning faller fjällen från hans ögon. Undersökningen får fatala konsekvenser för honom själv. Han hotas, förföljs och förlorar sitt arbete. Hans hem utsätts för inbrott, han själv för försök till utpressning. Hans familjeliv spolieras när han långsamt bryts ned av den fruktansvärda sanningen. Till sist dör han i en "!olycka", men först sedan han postat sina anteckningar till en ungdomsvän, en desillusionerad författare av romantiska gottköpsromaner.
Det är författarens rekonstruktion av Ben du Toits anteckningar som utgör berättelsens ram.

Genom att skriva ned sin väns historia återupprättar författaren också sin egen skamfilade självkänsla. Titeln är hämtad från den sydafrikanske lyrikern Mongane Wally Serotes dikt For Don M.Banned. Brink erhöll 1980 års Martin Luther King Memorial Prize för romanen, som allmänt anses som ett av hans främsta verk.

Barbro Norström Ridaeus