Evangeliet från Latinamerika. Bönder från Solentiname målar och berättar.

I denna bok levandegör öborna i Solentiname evangeliet. Cardenal nedtecknade kring 1970 vad som sades under ett antal bibelsamtal, och ett urval av dessa åtföljer färgbilder på öbornas naivistiska målningar av Jesu liv i nicaraguansk tappning. Avd Ccb.

Eva Stenvång