Fatiha och friheten : en roman om kvinnans ställning i dagens Algeriet

Översättare:
Original: Une femme pour mon fils (1979)
Romaner Algeriet

Motvilligt tvingas Fathia in i det arrangerade äktenskapet med Hocine, som återvänt från gästarbete i Frankrike. Som traditionen bjuder ska hon nu leva instängd i kasbahn under mannens förmyndarskap, en man som hon inte känner, än mindre älskar. Hennes livsuppgift ska bli att föda och fostra en son. Hon är emellertid av motspänstigt virke och drömmer om ett annat liv. Tjugo år efter frigörelsen befinner sig Algeriet i en brytningstid mellan gammalt och nytt. De traditionella värdena ifrågasätts och det blir allt svårare för den oroliga svärmodern att stänga tiden ute. Skildringen av Fathias sega strävan mot ett eget liv är sällsynt sympatisk. Också traditionens bevarare skildras med förståelse; Hocine med sin villrådighet, svärmodern med sin undran och oro inför det nya. Ali Ghalem har själv filmatiserat berättelsen om Fathia, som mottagit pris vid filmfestivalen i Venedig.