Floden mellan bergen

Översättare:
Original: The river between (1965)
Romaner Kenya

Detta är en roman om gammalt och nytt, om konflikten mellan den gamla stamkulturen, där man håller fast vid kikuyus traditioner och sedvänjor, och den nya tidens samhälle där kristendomen reglerar normerna.

Huvudtemat är konflikten mellan två grupper inom samma stam. Rivaliteten mellan bergsbyarna Makuyu och Kameno uppstår när den ena byn väljer att övergå till kristendomen. I Kameno härskar de traditionella värdena. Chege, ledaren för traditionalisterna, härstammar från profeten Mugo wa Kibero, som varnade sitt folk för de vita inkräktarna som skulle komma. I drömmar och visioner hade han sett dessa inkräktare med ?kläder som fjärilar? som skulle lägga en stor järnorm över landet och bära käppar som sprutade död och de skulle ta kikuyus heliga land ifrån dem.
Men Mugo profeterade också om den frälsare som skulle komma ur de egna leden, befria folket och ge dem landet åter. I sin ungdom trodde Chege att han själv var den mannen. Nu hoppas han på sin son Waiyaki.

För att förbereda Waiyaki för rollen som sitt folks befriare sänder Chege sin son till de vitas skola i Siriana. Waiyaki ska lära sig den vite mannens seder för att kunna besegra honom med hans egna medel. Men Chege inser inte att utbildningen för hans son ännu längre bort från byn. I Makuyu finns de kristna. Deras ledare är Joshua, hans tolkning av kristendomen hör hemma i Gamla testamentet. Hämnden är Herrens, något kärleksbudskap finns inte i hans värld. Han begär total underkastelse av sina proselyter och förbjuder allt samröre med gamla seder, särskilt den traditionella omskärelsen.
När Chege dör blir hans son Waiyaki familjens överhuvud, men han vet inte längre om han är den folkets räddare som profeten Mugo talade om. Hans utbildning särskiljer honom. Han märker det själv vid initiationsriten. Han deltar till en början, men han känner sig inte längre som en del av klanen.

Men Muthoni, Joshuas dotter, deltar i omskärelseceremonin mot sin fars vilja och dör. Hon trodde hon kunde ena de två kulturerna med varandra, vara kristen men ändå delta i stammens traditionella liv. Hennes död skapar ännu mera splittring i klanen. Waiyaki, som relegerats från skolan i Siriana sedan det kommit fram att han deltagit i initiationsriten, inspireras av Muthonis exempel till att försöka ena stammen genom utbildning. Han har stor framgång och väcker på så sätt ont blod bland dem som inte vill ha någon förlikning.

En konsekvens av Muthonis dödsfall blir också att Waiyaki kommer i kontakt med hennes syster Nyambura och förälskar sig. När de framhärdar i sitt förhållande provocerar de bägge lägren. Kärleken leder därmed till bådas undergång.

Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

Tidigare upplaga Verbum, 1971