Philippa Wiking

Översatta verk – böcker

Ngũgĩ wa Thiong'o (The river between, 1965)
Detta är en roman om gammalt och nytt, om konflikten mellan den gamla stamkulturen, där man håller fast vid kikuyus traditioner och sedvänjor, och den nya tidens samhälle d...
Antonio Pérez Esclarin (Jesús de Gramoven, 1978)
Ett modernt passionsdrama, som utspelar sig i Caracas fattigaste delar under påskveckan. Boken berättar om den omstridde kristne folkledaren Jesús Rodríguez och hans kamp mot...