Gummessons

Utgivna böcker

Antonio Pérez Esclarin (Jesús de Gramoven, 1978)
Ett modernt passionsdrama, som utspelar sig i Caracas fattigaste delar under påskveckan. Boken berättar om den omstridde kristne folkledaren Jesús Rodríguez och hans kamp mot...
Ernesto Cardenal (Vida en el amor, 1970)
Cardenals prosabetraktelser, som skrevs i trappistklostret Our Lady of Gethsemani i USA. Här mediterar poeten över människans evighetslängtan och kärleken som skapelsens k...
Hélder Câmara (Pour arriver à temps, 1970)
I denna bok har Câmara samlat en rad av sina föredrag vid konferenser runt om i världen. De daterar sig till 60-talet och handlar om den rika världens cyniska behandling av...
Hélder Câmara (Spirale de violence, 1970)
Câmara kritiserar de krafter som bidrar till att upprätthålla orättvisorna i världen och uppmanar människor att gå till samlad aktion för rättvisa och...
Ernesto Cardenal (Salmos, 1964)
I denna diktsamling har Cardenal utgått från gammaltestamentliga psalmer som omformats efter dagens verklighet. Boken återfinns på biblioteken under avdelning C. Eva Stenv...