Lars Thunberg

* 1928 † 2007

Översatta verk – böcker

Ernesto Cardenal (Vida en el amor, 1970)
Cardenals prosabetraktelser, som skrevs i trappistklostret Our Lady of Gethsemani i USA. Här mediterar poeten över människans evighetslängtan och kärleken som skapelsens k...
Ernesto Cardenal (Salmos, 1964)
I denna diktsamling har Cardenal utgått från gammaltestamentliga psalmer som omformats efter dagens verklighet. Boken återfinns på biblioteken under avdelning C. Eva Stenv...