Från oxens tid

Dikter med tema från småstaden Itabira på det brasilianska höglandet (Minas Gerais), där författaren växte upp. Dikterna utgavs 1968 - 1979, ursprungligen i tre olika volymer. Eva Stenvång