Fredrika i Paradis

Översättare:
Original: Fredrika en el paraíso
Romaner Kuba

En roman om den svenska författaren Fredrika Bremers (1801-1865) besök på Kuba. Med utgångspunkt från Bremers texter kring Kubabesöket förmedlar Vázquez Díaz lika mycket en tidsbild av 1850-talets Kuba. Ett tropiskt paradis, sönderslitet av slaveriets grymma förtryck där frihetssträvandena gör sig alltmer påminda.

Eva Stenvång