Harpan och skuggan

Översättare:
Original: El arpa y la sombra (1979)
Romaner Kuba

En tragikomisk roman om Columbus, uppbyggd som en musikalisk komposition i tre satser. I den första beskrivs förberedelserna för påven Pius IX:s helgonförklaring av den spanske erövraren, och i den andra går han själv igenom och rannsakar sitt liv - präglat av hänsynslöshet och svek - i väntan på biktfadern. I den tredje och avslutande satsen prövar Pius IX:s efterträdare helgonförklaringen.

Eva Stenvång