Hemligheternas bok

Översättare:
Original: The book of secrets (1994)
Romaner
Ämnesord:

Vassanji ger här en bild av en indisk minoritets liv i Östafrika, främst gränsområdet mellan det blivande Kenya och Tanzania.
Romanen består av flera skikt. Berättare är en indisk lärare, en historiker från den portugisiskt kristna kulturen i Indien. Hans uppdrag är att förstå och återskapa historien kring en dagbok, som är skriven av en brittisk administratör från 1900-talets första årtionden. I
centrum av sin historia placerar han en minoritet, en släkt indiska muslimer, som är handelsmän. Deras liv präglas av kulturell osäkerhet och utsatthet i ett krig som oförklarligt skiftar fram och tillbaka.
Romanen saknar sluten form och kulmen. Den har ett långsamt slut som innebär att den indiska minoritetens status undergrävs och att människorna sprids ut till nya kontinenter.
En bok, skriver Vassanji i Epilogen, är alltid ofullständig, "med halva liv, delsanningar, hypoteser, tolkningar, och kanske till och med en del misstag".
Margareta Petersson