Hetta

Ruth Prawer Jhabvalas Hetta är en roman om kolonialism och koloniala attityder, som till hälften utspelas under tiden före självständigheten, då en brittisk kvinna, Olivia, förälskar sig i en av de kvarvarande självständiga furstarna. En styvdotterdotter till Oliva är berättare. Hon rekonstruerar Olivias historia och upprepar den samtidigt, men i modern tid femtio år efteråt. Det finns knappast något element i intrigen som inte upprepas - med intressanta avvikelser. Både Olivia och berättaren tillbringar sju månader i Satipur, där händelserna utspelas.

Romanen växlar regelbundet mellan Olivias liv och berättarens, mellan det koloniala Indien och det självständiga. Avsnitten om dem blir efterhand allt kortare och skiljs allt mindre från varandra ju mer berättarens erfarenheter kommer att likna Olivias. Mot slutet försvinner tidsangivelserna helt. Nuet och det förflutna flyter samman. Såväl Olivia som berättaren reser till Himalaya, Olivia för att leva ett ensamt liv efter en abort, berättaren för att föda sitt barn.

Margareta Petersson